NOvA

Nederlandse orde van advocaten.

Keurmerk Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De vFAS voldoet aan de onderstaande eisen die de NOvA stelt aan specialisatie-verenigingen die het Keurmerk van de NOvA willen voeren. Tijdens het NOvA-congres op 27 september 2013 heeft de vFAS het Keurmerk van de NOvA ontvangen.

Toekenning Keurmerk

Het keurmerk wordt slechts toegekend aan:

a. een specialisatievereniging die opleidingsvereisten kent om lid te mogen worden en te mogen blijven;

b. waarvan het merendeel van haar leden de hoedanigheid van advocaat hebben; en

c. die een website heeft met daarop gepubliceerd haar ledenlijst.

Criteria Keurmerk

1. Een advocaat wordt slechts als lid van de specialisatievereniging toegelaten indien hij of zij ten minste vijf (5) jaren als advocaat is ingeschreven en aantoonbare kennis en ervaring bezit over het desbetreffende rechtsgebied.

2. De advocaat-leden van de specialisatievereniging besteden ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar aan het desbetreffende rechtsgebied.

3. De advocaat-leden van de specialisatievereniging behalen jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de NOvA verplichte aantal opleidingspunten in het rechtsgebied.

4. De specialisatievereniging bevordert de deelname aan activiteiten van collegiale toetsing en/of intervisie.

Gebruik van het keurmerk

1. De Nederlandse orde van advocaten verleent aan specialisatieverenigingen die aan de voorwaarden en criteria voldoen het recht om het keurmerk te voeren op haar website, briefpapier en foldermateriaal.

2. Naast het bepaalde in het eerste lid verleent de Nederlandse orde van advocaten aan de advocaat-leden van de keurmerkhouder eveneens het recht om het keurmerk te voeren op zijn of haar website of briefpapier.

3. De Nederlandse orde van advocaten kan het recht tot het voeren van het keurmerk intrekken, indien deze door de keurmerkhouder of haar leden wordt misbruikt, waaronder het in zijn optreden naar buiten geven van een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken.

4. De algemene raad verleent niet het recht om het keurmerk te gebruiken aan een aspirant-lid van een keurmerkhouder.

5. Het keurmerk op een website verwijst via een link naar de website van de Nederlandse orde van advocaten, waarop informatie over het keurmerk is vermeld.

6. De keurmerkhouder wordt vermeld op de website van de Nederlandse orde van advocaten.

7. Het is niet toegestaan enige wijziging in het keurmerk aan te brengen. Het bovenstaande betekent dat uitsluitend lid-advocaten en/of lid-advocaat Scheidingsmediators (en dus niet de aspirant-leden) het Keurmerk van de NOvA op hun website en/of het briefpapier mogen voeren, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden. scheiden mediation zorgplan omgang alimentatie jaarlijkse indexatie termijnen huwelijkse voorwaarden kosten

Als u vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen.
omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.