Vfas

vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het Personen- en Familierecht. De leden van de vFAS worden ook opgeleid tot advocaat- scheidingsmediator.

De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. De vFAS kent strenge toelatingseisen.

Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen.

De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken.

De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.

Samengevat beschikt de vFas-scheidingsbemiddelaar over de navolgende vaardigheden:

Inzicht in de relationele problematiek;

Basale communicatievaardigheden als actief luisteren, vragen stellen en het letten op non-verbale communicatie;

Conflictbeheersingtechnieken;

Bemiddelingsvaardigheden zoals juiste houding en een goed begrip van ethische dilemma’s;

Methodisch onderhandelen;

Praktisch inzicht in en ervaring met de zakelijk in een echtscheiding opkomende problemen en een gedegen juridische kennis;

Een Vfas-advocaat kan de gemaakte afspraken juridisch goed formuleren en vastleggen en kan de echtscheiding door de rechtbank laten formaliseren.

Een vFas-advocaat kan u bijstaan in juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Zo als daar zijn:


echtscheiding;
scheidingsbemiddeling (mediation);
gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
alimentatiezaken;
verdeling pensioenaanspraken;
adoptie en stiefouderschap;
erkenning/ontkenning vaderschap;
bewind, mentorschap en curatele;
boedelverdeling;
huwelijkse voorwaarden;
erfrecht;
naamswijziging.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie.


Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.